४५१.ॐ निस्पृहाय नमः ।
४५२.ॐ निरपेक्षाय नमः ।
४५३.ॐ निरामयाय नमः ।
४५४.ॐ नागराजार्चितपदाय नमः ।
४५५.ॐ नागराजप्रियङ्कराय नमः ।
४५६.ॐ नागराजेष्टवरदाय नमः ।
४५७.ॐ नागाभरणभूषिताय नमः ।
४५८.ॐ नागेन्द्रगान निरताय नमः ।
४५९.ॐ नानाभरणभूषिताय नमः ।
४६०.ॐ नवमित्रस्वरूपाय नमः ।
४६१.ॐ नानाश्चर्यविधायकाय नमः ।
४६२.ॐ नानाद्वीपाधिकर्त्रे नमः ।
४६३.ॐ नानालिपिसमावृताय नमः ।
४६४.ॐ नानारूपजगत्स्रष्ट्रे नमः ।
४६५.ॐ नानारूपजनाश्रयाय नमः ।
४६६.ॐ नानालोकाधिपाय नमः ।
४६७.ॐ नानाभाषाप्रियाय नमः ।
४६८.ॐ नानारूपाधिकारिणे नमः ।
४६९.ॐ नवरत्नप्रियाय नमः ।
४७०.ॐ नानाविचित्रवेषाढ्याय नमः ।
४७१.ॐ नानाचित्रविधायकाय नमः ।
४७२.ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः ।
४७३.ॐ नीलमेघसमप्रभाय नमः ।
४७४.ॐ नीलाञ्जनचयप्रख्याय नमः ।
४७५.ॐ नीलवस्त्रधरप्रियाय नमः ।

shani shahastra namavali