शनि सहस्त्रनामावलि

२५१.ॐ ज्योतिषां श्रेष्ठाय नमः ।
२५२.ॐ ज्योतिःशास्त्र प्रवर्तकाय नमः ।
२५३.ॐ झर्झरीकृतदेहाय नमः ।
२५४.ॐ झल्लरीवाद्यसुप्रियाय नमः ।
२५५.ॐ ज्ञानमूर्तिये नमः ।
२५६.ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
२५७.ॐ ज्ञानिने नमः ।
२५८.ॐ ज्ञानमहानिधये नमः ।
२५९.ॐ ज्ञानप्रबोधकाय नमः ।
२६०.ॐ ज्ञानदृष्ट्यावलोकिताय नमः ।
२६१.ॐ टङ्किताखिललोकाय नमः ।
२६२.ॐ टङ्कितैनस्तमोरवये नमः ।
२६३.ॐ टङ्कारकारकाय नमः ।
२६४.ॐ टङ्कृताय नमः ।
२६५.ॐ टाम्भदप्रियाय नमः ।
२६६.ॐ ठकारमय सर्वस्वाय नमः ।
२६७.ॐ ठकारकृतपूजिताय नमः ।
२६८.ॐ ढक्कावाद्यप्रीतिकराय नमः ।
२६९.ॐ डमड्डमरुकप्रियाय नमः ।
२७०.ॐ डम्बरप्रभवाय नमः ।
२७१.ॐ डम्भाय नमः ।
२७२.ॐ ढक्कानादप्रियङ्कराय नमः ।
२७३.ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवकारकाय नमः ।
२७४.ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवनाशकाय नमः ।
२७५.ॐ ढकाररूपाय नमः ।

shani shahastra namavali