९५१.ॐ संहारास्त्रनियोजिताय नमः ।
९५२.ॐ सर्वलोकक्षयकराय नमः ।
९५३.ॐ सर्वारिष्टविधायकाय नमः ।
९५४.ॐ सर्वव्याकुलकारिणे नमः ।
९५५.ॐ सहस्रजपसुप्रियाय नमः ।
९५६.ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ।
९५७.ॐ संहारास्त्रप्रदर्शिताय नमः ।
९५८.ॐ सर्वालङ्कारसंयुक्तकृष्णगोदानसुप्रियाय नमः ।
९५९.ॐ सुप्रसन्नाय नमः ।
९६०.ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः ।
९६१.ॐ सुघोषाय नमः ।
९६२.ॐ सुखदाय नमः ।
९६३.ॐ सुहृदे नमः ।
९६४.ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
९६५.ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ।
९६६.ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
९६७.ॐ सर्वदाय नमः ।
९६८.ॐ सुखिने नमः ।
९६९.ॐ सुग्रीवाय नमः ।
९७०.ॐ सुधृतये नमः ।
९७१.ॐ साराय नमः ।
९७२.ॐ सुकुमाराय नमः ।
९७३.ॐ सुलोचनाय नमः ।
९७४.ॐ सुव्यक्ताय नमः ।
९७५.ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ।

shani shahastra namavali

॥ इति श्री शनैश्चरसहस्रनामावळिः सम्पूर्णम् ॥