८५१.ॐ शिवायामप्रियङ्कराय नमः ।
८५२.ॐ शिवभक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।
८५३.ॐ शूलपाणये नमः ।
८५४.ॐ शुचिप्रियाय नमः ।
८५५.ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः ।
८५६.ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।
८५७.ॐ श्रुतिपारगसम्पूज्याय नमः ।
८५८.ॐ श्रुतिश्रवणलोलुपाय नमः ।
८५९.ॐ श्रुत्यन्तर्गतमर्मज्ञाय नमः ।
८६०.ॐ श्रुत्येष्टवरदायकाय नमः ।
८६१.ॐ श्रुतिरूपाय नमः ।
८६२.ॐ श्रुतिप्रीताय नमः ।
८६३.ॐ श्रुतीप्सितफलप्रदाय नमः ।
८६४.ॐ शुचिश्रुताय नमः ।
८६५.ॐ शान्तमूर्तये नमः ।
८६६.ॐ श्रुतिश्रवणकीर्तनाय नमः ।
८६७.ॐ शमीमूलनिवासिने नमः ।
८६८.ॐ शमीकृतफलप्रदाय नमः ।
८६९.ॐ शमीकृतमहाघोराय नमः ।
८७०.ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
८७१.ॐ शमीतरुस्वरूपाय नमः ।
८७२.ॐ शिवमन्त्रज्ञमुक्तिदाय नमः ।
८७३.ॐ शिवागमैकनिलयाय नमः ।
८७४.ॐ शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः ।
८७५.ॐ शमीपत्रप्रियाय नमः ।

shani shahastra namavali