७५१.ॐ रघुवंशसमाराध्याय नमः ।
७५२.ॐ रौद्राय नमः ।
७५३.ॐ रौद्राकृतये नमः ।
७५४.ॐ रघुनन्दन सल्लापाय नमः ।
७५५.ॐ रघुप्रोक्त जपप्रियाय नमः ।
७५६.ॐ रौद्ररूपिणे नमः ।
७५७.ॐ रथारूढाय नमः ।
७५८.ॐ राघवेष्ट वरप्रदाय नमः ।
७५९.ॐ रथिने नमः ।
७६०.ॐ रौद्राधिकारिणे नमः ।
७६१.ॐ राघवेण समर्चिताय नमः ।
७६२.ॐ रोषात्सर्वस्वहारिणे नमः ।
७६३.ॐ राघवेण सुपूजिताय नमः ।
७६४.ॐ राशिद्वयाधिपाय नमः ।
७६५.ॐ रघुभिः परिपूजिताय नमः ।
७६६.ॐ राज्यभूपाकराय नमः ।
७६७.ॐ राजराजेन्द्रवन्दिताय नमः ।
७६८.ॐ रत्नकेयूरभूषाढ्याय नमः ।
७६९.ॐ रमानन्दनवन्दिताय नमः ।
७७०.ॐ रघुपौरुषसन्तुष्टाय नमः ।
७७१.ॐ रघुस्तोत्रबहुप्रियाय नमः ।
७७२.ॐ रघुवंशनृपैःपूज्याय नमः ।
७७३.ॐ रणन्मञ्जीरनूपुराय नमः ।
७७४.ॐ रविनन्दनाय नमः ।
७७५.ॐ राजेन्द्राय नमः ।

shani shahastra namavali